Urgentiewijzer gemeente Almere

Wat moet u doen?
Beantwoord alle vragen in de urgentiewijzer naar waarheid. U ziet dan vaak meteen al of het indienen van een aanvraag in uw situatie zinvol is. Als u nog twijfelt of het indienen van een aanvraag in uw situatie kansrijk is, dan kunt u aan het eind van de urgentiewijzer een afspraak maken voor een urgentieadviesgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. Na dit gesprek kunt u eventueel de definitieve aanvraag indienen.

Vraagt u aan op grond van uitstroom instelling (doorstartregeling)? Dan is het inplannen van een urgentieadviesgesprek niet mogelijk. Uw begeleider van de instelling weet aan welke voorwaarden u moet voldoen. 

Wilt u geen adviesgesprek? U kunt ook direct uw definitieve aanvraag indienen. U moet uw aanvraag dan verder aanvullen, documenten uploaden en de kosten (€ 50,00) betalen.

Om een aanvraag voor urgentie in te dienen, heeft u minimaal de volgende gegevens nodig:

  • Laatste Inkomensverklaring van de belastingdienst van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder (deze vindt u door in te loggen bij Mijn belastingdienst )
  • Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie van alle gezinsleden van 18 jaar en ouder
  • Documenten waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond 
  • Een persoonlijke toelichting waarom u de aanvraag indient.

Deze en andere gegevens kunt u tijdens het indienen van uw aanvraag in het systeem uploaden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende gegevens nodig zijn. Dit overzicht ziet u aan het einde van de urgentiewijzer in uw persoonlijk Voorrangsdossier. Hier kunt u de documenten ook uploaden. 

Heeft u alle documenten aangeleverd? Dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit van Het Vierde Huis. 
Zijn nog niet alle stukken compleet? Dan kunnen wij uw aanvraag (nog) niet behandelen. De behandeltermijn van 8 weken wordt dan verlengd. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag. 

Urgentieadviesgesprek
Voordat u definitief een aanvraag indient, heeft u de mogelijkheid een afspraak te maken voor een urgentieadviesgesprek. Dit is niet verplicht, maar kan helpen wanneer u twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet voor een urgentieverklaring. In dit gesprek kijken we samen met u naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het aanvragen van de urgentie. Dit gesprek kunt u aan het eind van de urgentiewijzer zelf inplannen.


Kosten
Het aanvragen van een urgentie kost € 50,00. Dit bedrag moet u via IDEAL betalen bij het definitief voltooien van de aanvraag. Wij nemen uw aanvraag pas in behandeling nadat u de urgentiekosten heeft betaald. U betaalt de kosten óók als u geen urgentie krijgt, als de aanvraag buiten behandeling gesteld wordt omdat u niet tijdig alle documenten aanlevert, of als u zelf besluit de aanvraag weer in te trekken. 

Wilt u na het lezen van deze informatie een aanvraag doen, klik hieronder dan op de knop Verder.