Het Vierde Huis

Urgentiewijzer Almere

Kosten

Aan uw urgentieaanvraag zijn kosten verbonden. U moet het bedrag van € 50,00 direct online betalen. Uw urgentieaanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de urgentiekosten zijn bijgeschreven.

Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen, ook al wordt u geen urgentie toegekend, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld of trekt u de aanvraag zelf in.

Benodigde gegevens

Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken mee met uw aanvraag om het woonprobleem aan te tonen. Als er bij de beoordeling noodzakelijke bewijsstukken ontbreken, kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. De behandeltermijn (ex. artikel 4:13 van de AWB) zal dan worden opgeschort. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag.

Wij adviseren u om onderstaande bewijsstukken te verzamelen voordat u de urgentiewijzer invult:

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Dit overzicht krijgt u aan het einde van de urgentiewijzer.

De vereiste bewijsstukken kunt u later tijdens de aanvraag uploaden.

Ga terug naar Homepagina Ga verder
background1
background2
background3